KPR

Kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom

Snaga 1000 kW – 12000 kW

Raspon snaga KPR sistema se kreće od 1MW do 12MW, a parametri vode mogu da idu od 90 do 135 C.

Energetska efikasnost

KPR su kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom, te adijabatskim suprotosmjernim ložištem. Ovakva konstrukcija omogućava izuzetno visoku efikasnost sagorijevanja, sa veoma niskim parametrima izlaznih gasova.

Velika robusnost

Glavna osobina postrojenja tipa KPR je velika robusnost koja im omogućava da rade sa gorivima izrazito niskog kvaliteta: 

-Kompletan raspon drvnog otpada veoma niskog kvaliteta, koru od drveta, granje, trulo drvo, otpadno drvo iz proizvodnje parketa, paleta, namještaja itd

Detaljnije

KPR

Kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom

  1. Voda do 90°C
  2. Voda do 160°C
  3. Para od 0.5bar – 10bar
O nama

-Mogućnosti sagorijevanja izrazito nekvalitetnog goriva (W70 G120)

-Ložište pripada grupi „counter-current“ ložišta

-Stepenasta hidraulično pokretana, trodijelna rešetka

-Izrazito robusna konstrukcija rešetke

-Rešetnice izrađene od vatrootpornog čeličnog liva ČL 4271

-3 zone uvođenja primarnog vazduha, 3 zone sekundarnog vazduha, 2 zone uvođenja recirkulacije dimnog gasa

-Sekundarni dio ložišta

-Hidraulično – stoker doziranje goriva u ložište

-Kompletan sistem odvođenja pepela iz ložišta i izmjenjivača

Velika robusnost

Glavna osobina postrojenja tipa KPR je velika robusnost koja im omogućava da rade sa gorivima izrazito niskog kvaliteta:

kompletan raspon drvnog otpada veoma niskog kvaliteta, koru od drveta, granje, trulo drvo, otpadno drvo iz proizvodnje parketa, paleta, namještaja itd, sve sa velikim procentom vlage – preko 60%, te visokog procenta pepela i veoma različite granulacije – čak do dimenzija drveta ili kore od 40cm dužine i 10cm širine. Cijena ovakvih energenata je drastično manja od klasične sječke, što ovim postrojenjima daje bitnu ekonomsku prednost u odnosu na konkurente.

O nama

Kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom

KPR su kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom, te adijabatskim suprotosmjernim ložištem. Ovakva konstrukcija omogućava izuzetno visoku efikasnost sagorijevanja, sa veoma niskim parametrima izlaznih gasova.

Kontakt

Razgovaraj s Toplingom!

28 godina iskustva u industriji

Sa velikim iskustvom u radu sa poljoprivrednim i komercijalnim sektorima za isporuku efikasnih rešenja za sušenje i grejanje na biomasu za širok spektar primena, uključujući proizvodnju goriva od biomase, obradive useve i sušenje SRF, naša stručnost omogućava nam da radimo sa kupcima kako bismo razvili rešenja po meri koja rade za svoja preduzeća.

Kontakt

Imate pitanja?

Od početnog upita do planiranja i instalacije projekta, tu smo da vam pomognemo.

Za više informacija razgovarajte s Toplingom kako biste otkrili kako možemo raditi s vama kako bismo vam pomogli u razvoju vašeg poslovanja.

Kontaktirajte nas